Svet-Stranek.cz
TAFL.cz - world of historical table games
TAFL.cz - svět historických deskových her

Výroba Slánky / Making of Salt-cellar:TAFL.cz - world of historical table games

Výroba Slánky / Making of Salt-cellar

Úvod / Foreword


Potřeba slánky, a případně nádobky na uchovávání jemného materiálu  (sůl, koření, troud, práchno) před vlhkem a dalšími vlivy počasí, je stará jako lidstvo samo.

Z hlediska volby materiálů pro nádobku se pro období starověk / ranný středověk nabízí: kov (železo, mosaz, bronz), dřevo, kost, paroh, keramika.
Z důvodů odolnosti, nízké hmotnosti a relativně snadné opracovatelnosti jsem dal přednost sobímu parohu.

Konstrukce samotná je poměrně jednoduchá, drobné variace finální podoby slánky jsou určeny jednak podobou výchozího materiálu  (tloušťka parohu, zakřivení, výrůstky) a samozřejmě také osobní potřebou (objem slánky, provedení zdobení).


The need for salt-cellar, or any other kind of vessel for keeping materials dry (powder, salt, spices, tinder) and protected against moisture and wheather effects, is old like human kind.

Suitable materials for making that kind of vessel (salt-cellar) are: metals (iron, brass,bronze), wood, bones, antlers and pottery… for ancient, dark and early middle ages

I chose rein-deer antlers due to its resistence, low weight and fairly easy wroughtability.

Salt-cellar construction is rather simple, little variations in the final look of it are due to shape of the antler (thickness, curvature, protuberances) and due to personal wishes and needs (total volume of salt-cellar, finishing, decorations).


Popis výroby mé varianty slánky / My variation of salt-cellar description

U své vlastní slánky jsem se rozhodl pro velikost cca 5 cm. Do nádoby se vejde dostatečné množství soli na dochucení jídla (maso, moučné placky, vývar, na krajíc chleba) na 2-3 denní výlet ... počítáno pro 1 osobu.

Zobrazené slánky, které jsem fotil při výrobním procesu pak mají velikost 3,5 - 6,5 cm. Při dokončování jsem dal ve všech případech přednost účelnosti před zdobností = žádné zdobení :-)


I made my first salt cellar about 5 cm high. There is room enough for salt that covers one´s need for meals during 2-3 day long trip (stripes of meat, flour cakes, broth, loaves of bread) .. for 1 person.

The salt-cellars displayed in the pictures are 3,5-6,5 cm high. I always prefer efficiency to decorations = so no decorations :-)

Potřebné nástroje / Necessary tools:

Pila, vrtačka, řezák, nůž,smirkový papír, nůžky, případně nůž a děrovací kleště.

Good saw, a drilling machine, incissor, sandpapers, scissors, maybe a knife, a hole making pliers.


Výchozí suroviny / Materials

Paroží, dřevěná větvička, kůže cca 3 mm silná - nejlépe hovězí.

Antlers, wooden twig, leather cca 3 mm thick - better of cow.


Řezání / Sawing

Řezání je vcelku bezproblémová část prací, stačí si dobře vybrat a odměřit segment parohu a neřezat s příliš velkou silou - mohlo by dojít k předčasnému odlomení slánky s nepěkným odštěpem.


The sawing itself is pretty non-problem part of work, just pay attention to choose well and to measure correctly the antler segmet and do not saw with too much force – it could cause the antler to split before it is sawed with possible damage to the cellar body.


Vrtání / Drilling

Doporučuji před vlastním odvrtáváním vnitřní trámčiny (porézní houbovité hmoty) paroh na 1-2 hodiny namočit do vody. Paroh (a trámčina zvláště) nasákne vodou, hmota změkne a vrtání je snazší, stejně jako finální čištění a vyškrábávání vnitřní dutiny.
Je možné odvrtat veškerou trámčinu = vznikne tunel se dvěma otevřenými konci, nebo je možné nechat poslední cca 3-4 mm trámčiny na dně budoucí slánky = pouze jeden konec otevřený.
Po odvrtání vyčistíme vnitřní prostor slánky od případných zbytků a necháme 1-2 hodiny vyschnout.


I can recommend to put the antler into water for 1-2 hours before you start to drill the inner mesh (porous sponge-like matter). The antler draws water in (especially the mesh), matter becomes softer and the drilling is a lot easier, as is the final cleaning and sratching of the cavity.

It is possible to drill off all the mesh = the result is a antler tunnel with two open ends, or you can leave the last 3-4 mm of the mesh at one of the ends to be the bottom of salt-cellar = only one end is open.

When drilling is completed remove the scraps from inside and clean the vessel, then let it dry for 1-2 hours.

Smirkování / Abrasion +Polishing

Stěny slánky obrousíme a ohladíme pomocí smirku dle vlastního uvážení. Pokud se rozhodneme pro zdobení a rytí motivů - je teď ten správný čas. Vhodné pro rytí jsou drobné pilníky, dále je dobré předkreslit si motivy tužkou. Pro celkové zvýraznění kreseb lze použít tuš opatrně vpravenou do rytin.
Nakonec slánku jemně omyjeme a zbavíme prachu, otřeme hadříkem, necháme oschnout a připravíme na připevnění krycí kůže.


Grind and polish the outside of the salt-cellar with sand-paper to a level we like. If you decide to decorate it and cut some motives - now is the time. Small files are good for this job - basic cutting and digging; to draw the motives with pencil before the cutting pays well too. It is great to use natural ink to pigment / colour the cuts for better display.

Gently clean the salt-cellar, when finished, use water, soft cloth , let it dry and get it ready for attachment of leather cover.

Připevnění krycí kůže / Attachment of leather cover

Na (hovězí) kůži přiložíme tu část slánky, která bude krytá touto kůží. Obkreslíme přesný tvar a vystřihneme nůžkami. Přibližně uprostřed vyřízneme / vystřihneme díru pro sůl - doporučuji aby měla cca 1 cm v průměru.

Kůže může být přilepena k parohu těmito lepidly:

  • smůla, klíh (living, občas povolí)

  • moderní lepidla (neliving, ale většinou drží)

Put the salt-cellar onto the cow leather – the same side which will be covered by it. Draw the exact shape and shear with scissors. Cut or shear a hole in the centre of this shaped leather for salt – I recommend cca 1 cm in diameter.

If you removed all the mesh before and you have a „tunnel“ repeat the procedure on the other end which will be a bottom – but please no hole there :-)

The leather can be glued to antler/bone by:

  • hot pitch, animal glue (natural and „living“, but sometimes they can become loose)

  • modern glues (not natural, but they usually hold forever)

Dřevěný špuntík / Little wooden plug

Z připravené větvičky si vyrobíme dřevěný špuntík pro uzavření slánky. Jeho tvar bude připomínat kuželku = oblá hlavička, užší krček a široké tělo.
Špuntík by měl být tak velký, aby se dal příjemně uchopit prsty a zároveň nesmí být příliš dlouhý - to se pak snadno zachytí  o další věci a může se uvolnit a vypadnout. Pokud možno měl by špuntík také těsně přiléhat -jinak se sůl bude nacházet opravdu všude :-)


Make a little woode nplug of the twig for sealing the salt-cellar. The shape of it will resemble a skittle = round head, narrower neck and thicker body.

The plug should be long enough for you to seize but not far too long – it tends to catch for other objects and it can loosen itself and fall out. The plug should hold as tightly as possible – otherwise the salt can get everywhere :-)

Dokončení / Finalization

Jsme o jedno volné odpoledne chudší a o nabyté zkušenosti a jednu "living" slánku bohatší.
Z listu papíru nebo listu stromu uděláme trychtýř a vsypeme sůl do připravené slánky a zajistíme špuntíkem. Najdeme nové slánce její místo v naší výbavě.
Jsme připraveni na výpravu..


Slánky určené k prodeji naleznete ZDE.


We spent one great afternoon and we earned experience with bone-craft and own one „living“ salt-cellar.

Lets make a funnel of paper or of tree leaf and put the salt where it belongs now and seal it tightly with the plug. Find good place in your travel kit for the new salt-cellar.

We are ready for a journey..


Salt-cellars I have made for selling can be found HERE.


návštěvníků stránky
celkem88 975
tento týden399
dnes23