Svet-Stranek.cz
TAFL.cz - world of historical table games
TAFL.cz - svět historických deskových her

Objednávka / Order:TAFL.cz - world of historical table games

Objednávka / Order

TAFL - svět starověkých deskových her

TAFL - world of ancient board games

Jak objednat?
1. Vyberte si zboží
- kontaktujte mě ZDE nebo mi napište e-mail
(jiri.svobod@centrum.cz) a uveďte zboží, které jste si vybrali. Zároveň mi napište jak budete chtít platit:

2. Možnosti platby

I.
   dobírka
- pouze ČR + poštovné a dobírkovné 129,-
II.
   přes bankovní účet
+ poštovné 89,- Kč v rámci ČR, pro zahraničí
   bude poštovné stanovováno individuálně

III.
   hotově - pouze při osobním převzetí v Praze + 0,-
IV.
   PayPal
+ poštovné
89,- Kč v rámci ČR
   (pro PayPal použijte tyto údaje: e-mail: jiri.svobod@centrum.cz,
    country: Czech republic, currency CZK - Czech koruna)

3. Dodací lhůta
- cca 1 týden = výrobek je skladem
- 1-3 týdny = výrobek není skladem nebo máte specifické požadavky na provedení

4. Herní sady
- protože některé hry mají shodnou velikost a základní provedení hrací desky, jsou tyto hry dodávány v sadách (= sada no. 1 a no. 2)
- sadou se rozumí jedna hrací deska, hrací kameny a pravidla ke všem hrám
= úspora peněz a větší možnosti hraní :-)

- objednávkou souhlasíte s těmito Obchodními podmínkami

Kontakt:
e-mail:
jiri.svobod@centrum.cz

Adresa:
Jiří Svoboda

Praha
ČR


How to order?

1. Choose the product(s) You want
- contact me HERE or e-mail me
(jiri.svobod@centrum.cz) and write the name of the product(s) You have chosen. Let me know how would You like to pay:

2. Payment - possibilities

I.

   dobirka - CR only + shipping
129,- CZK within CR
II.
   through bank account + shipping
89,- CZK within CR; shipping  for
   abroad will be set individually - for smaller orders usually cca 200,-
   CZK)
III.
   in cash - in Prague only +
0,- CZK
IV.
   PayPal + shipping
89,- CZK within CR; shipping  for abroad will be
   set individually
- for smaller orders usually cca 200,- CZK
  (for PayPal use this: e-mail: jiri.svobod@centrum.cz, country: Czech republic, currency CZK - Czech koruna)


3. Delivery Time
-
cca 1 week = the product is on the stock; within Czech republic
-
1-3 weeks = the product is not on the stock or You wish an individual finishing or abroad delivery

4. Game sets
- some of the games are made in sets because they have same size and basic fashion of boards (= set no.1 and no.2)
- the set means one game board, game stones and rules for these games = saves money and allows You greater possibilities of playing :-)

- by ordering You agree with  these Terms and conditions

Contact:
e-mail:
jiri.svobod@centrum.cz


Address:
Jiri Svoboda

Prague
Czech republic - European Union
návštěvníků stránky
celkem70 476
tento týden9
dnes9