Svet-Stranek.cz
TAFL.cz - world of historical table games
TAFL.cz - svět historických deskových her

Obchodní podmínky a dodací lhůty - Terms and conditions:TAFL.cz - world of historical table games

Obchodní podmínky a dodací lhůty - Terms and conditions

TAFL - svět starověkých deskových her

TAFL - world of ancient board games

CZ
Vzhledem k ruční, kusové výrobě každé hry se výrobky mohou lišit v závislosti na provedení, dostupných surovinách (kůže, dřevo) a přání zákazníka. Obrázky u jednotlivých her berte z tohoto důvodu jako ilustrativní.

EN

All products are hand made, they can therefore differentiate depending on finishing, available resources (leathers, wood) and Your wish. Pictures shown should be considered as illustrative.

Obecná ustanovení / Common terms:


Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu TAFL.CZ Jiří Svoboda, IČO: 88787818 a kupujícího. Prodávající je zapsán v živnostenském rejstříku. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v aktuálně platném znění. Kupní smlouva vzniká momentem odeslání zásilky.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.


Provozovatel obchodu TAFL.CZ je výrobcem i prodejcem zboží.


Dodací lhůty / Delivery time:
CZ
Dodací lhůty jsou v důsledku ruční výroby značně individuální.

Pokud je výrobek skladem činí dodací lhůta cca 1 týden; v případě, že hra skladem není nebo máte specifické požadavky na provedení, činí dodací lhůta obvykle cca 1-3 týdny.

EN

Delivery time is bit individual due to hand made.

If the product is on the stock  delivery time takes cca 1 week (within Czech republic)  in case product is not on the stock or You wish an individual finishing delivery time takes usually cca 1-3 weeks (within Czech republic).


Objednávka zboží / Order:
CZ
K objednání pomocí e-shopu není nutná registrace, stačí si vybrat zboží a jeho název spolu s kontaktními údaji poslat e-mailem.

Uvedené ceny jsou ceny pro standardní provedení (= standardní velikost a materiál her, herních pomůcek či výrobků z kostí a kůže, motivy zdobení volím já).
Dle přání zákazníka může být provedení výrobku / výrobků odlišné -
jiná velikost, specifický materiál, vlastní volba zdobení. Tato individuální provedení se mohou projevit změnou ceny, která je však vždy individuálně řešena a potvrzena e-mailovou formou.


Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. 


V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech a u zásilek do zahraničí, si prodávající vyhrazuje právo na úhradu finanční zálohy kupujícím.


EN

You do not need any registration, only choose the product(s) and send their names with the contact details by e-mail.

All prices are for standard form of games (= standard game board size and game materials or other leather or bone products, motives chosen by me).
Products can be finished in a different way - another size, specific material, individual motives - according to Your wish. This individualization can change the final price, which is always discussed and submitted through e-mail.


Product(s) in the order e-mail is the only subject of the contract - order e-mail.


I can ask you to pay in advance as deposit in for more expensive products or when sending abroad.


Potvrzení objednávky / Order acceptance:
CZ
Objednávka je přijata po e-mailovém potvrzení ze strany prodávajícího
. V rámci potvrzení bude
v případě zvláštních požadavků na provedení zboží upřesněna dodací lhůta a cena výrobku.

EN

Order is accepted after confirmed by e-mail from me. If you have special wishes for the product(s) I send you exact price for the product(s) and time needed within this e-mail.

Platba / Payment:
CZ
- dobírka - pouze ČR
- přes bankovní účet (pro ČR a zahraničí)
- hotově - pouze při osobním převzetí v Praze
- PayPal (použijte tyto údaje: e-mail: jiri.svobod@centrum.cz, country: Czech republic, currency CZK - Czech koruna) -
pro ČR a zahraničí


Je také možné si zboží (po předchozí domluvě) převzít osobně v Praze.

EN

- dobirka - CR only
- through bank account (within Czech republic and abroad)
- cash - in Prague only
- PayPal (use this: e-mail: jiri.svobod@centrum.cz, country: Czech republic, currency CZK - Czech koruna) - within Czech republic and abroad

It is also possible to pick the product(s) personally (after agreement) in Prague

Vrácení zboží, reklamace:

Vrácení zboží:
Do 14 dnů od převzetí zboží můžete odstoupit ze smlouvy. Zboží nesmí vykazovat známky použití a musí být vráceno včetně všech součástí a dokumentů.

Reklamace:
Případné reklamace vyřídím k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození.

Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit. Za vady vzniklé přepravcem, nevhodným používáním, nevhodnou údržbou, opotřebováním apod. neručím.


Záruka / Guarrancy:

CZ
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

běžným používáním
nesprávným použitím výrobku
nesprávnou údržbou výrobku

nesprávným skladováním

EN
Guarrancy covers all product for a period of 24 month, if not otherwise stated. This guarrancy covers only process defects.

Guarrancy does not apply for:

non-standard use of product(s)
product(s) misuse
wrong maintenance of the product(s)
wrong storing of the product(s)

Kontakt - Objednávka / Contact - Order

e-mail: jiri.svobod@centrum.cz

Jiří Svoboda
Praha / Prague
Česká republika / Czech republic
EU


návštěvníků stránky
celkem88 976
tento týden400
dnes24