Svet-Stranek.cz
TAFL.cz - world of historical table games
TAFL.cz - svět historických deskových her

O mně / About me:TAFL.cz - world of historical table games

O mně / About me

TAFL - svět starověkých deskových her

TAFL - world of ancient board games
F573647      F459295
..něco málo slov o mně
O historii se zajímám od poloviny 90. let. Začátkem nového letopočtu se můj zájem soustředil na období vikingů . V roce 2003 jsme s kamarády v Praze založili skupinu historického šermu Garm. Od roku 2013 se věnuji s přáteli bojovému šermu v rámci volně přístupných tréninků zde - http://www.cestamece.cz/.

V průběhu mého vikingování mi učarovaly také staré deskové hry našich předků - zpočátku vikingů a keltů a později také mnoha dalších.

Deskovým hrám jsem se začal mnohem více věnovat - z dochovaných pravidel a zlomků archeologických nálezů se zdařilo zrekonstruovat a experimenty ověřit velký počet výborných her, které dokáží nejen pobavit ale i dát nám pocítit život předků i po mnoha stech letech, které nás dnes od nich dělí.

Mou snahou je dostat tyto hry co nejvíce k lidem, protože si zaslouží být hrány..

přeji Vám tedy


Dobrý boj!

p.s. více se Vikingování, Práci s Runami a zkušenostmi s šermováním věnuji na svých osobních stránkách www.KNARR.cz

..a few words about me
I have been interested in history since the second half of 90.s. With the new century I focused my interest more towards the Viking age. In 2003 I established together with my friends the reenactment viking group GARM.

During my viking training I was enchanted by the ancient board games of our ancestors - first of viking origin and later by many more.

I have spent more and more time on board games - from preserved sets of rules and archeological finds it was possible to recreate and experimentally reconstruct and test a great number of spectacular games, which can do both amuse us and let us feel the life of ancestors no matter how many centuries lie between us now.

My aim now is to make all those great games affordable for the people, because they deserve to be played again.

I wish You

Good fight!


p.s. I wrote a deeper studies about Vikings, Rune working and my experience with swordfight on my personal web site www.KNARR.cz - in Czech only

návštěvníků stránky
celkem88 975
tento týden399
dnes23